top of page

היוגי ומורה היוגה, שהביא ברכה ורווחה, אור ובריאות לחייהם של מיליוני תלמידיו נפטר ב 20 לאוגוסט 2014 והוא בן 95.

ב.ק.ס איינגאר לימד יוגה למעלה מ 70 שנה. בשנת 1975 הקים את המרכז ליוגה על שם אשתו המנוחה, רמאמני, ועד לימים ספורים לפני מותו תירגל, לימד, פיתח ושיכלל את שיטת התרגול אותה פיתח תוך נאמנות למקורות היוגה, ודוגמא אישית מופתית לחיים על פי היוגה בכל המובנים.

בנעוריו התגבר ב.ק.ס איינגאר על מחלת השחפת בעזרת היוגה והפך ליד ימינו של מורו ט. קרישנמצ''ריה.

מפגש בינו לבין מי שהפך לתלמידו, הכנר הנודע יהודי מנוחין הביא לביקורו הראשון של המורה באירופה בשנת 1954. מאז ועד לפטירתו המשיך מר איינגאר לנסוע ולעקוב מקרוב אחר התפתחות והתפשטות שיטת היוגה אותה פיתח. הוא אף ביקר בישראל בשנת 1996.

 

ספרו הראשון ''אור על היוגה'', שפורסם בשנות השישים, מהווה בסיס ונקודת התייחסות למיליוני מתרגלים ברחבי העולם. מאז הוא כתב ספרים נוספים בנושא וכן אינספור מאמרים וראיונות.

 

ב.ק.ס. איינגאר פיתח גישה ייחודית ליוגה החודרת מהמודעות של הגוף אל המודעות הרוחנית ומאפשרת לכל אדם, בכל גיל ומצב גופני ליהנות מפירות התרגול.

ב.ק.ס איינגאר
 

bottom of page