top of page

 

 

תרגול היוגה עוזר למנוע ולהתגבר על מתחים, לחצים ומכאובים, ויוצר בסיס יציב לבריאות גופנית, נפשית ורוחנית ברת-קיימא.
גמישות, חוזק, מרץ, בטחון עצמי ושקט נפשי מושגים בעזרת תרגול יציב ומתמשך של שיטה עתיקה ורבת עצמה זו.
איינגאר יוגה היא אחת מהשיטות הנפוצות בארץ ובעולם, ומתאפיינת בהתפתחות הדרגתית, אחראית ומבוקרת של התרגול.
שיטת איינגאר נקראת על שם מפתח השיטה מר ב.ק.ס. איינגאר, שלימד יוגה קרוב לשמונים שנה ונפטר ב 20 לאוגוסט 2014 והוא בן 96.
הכשרת המורים בשיטת איינגאר קפדנית וארוכה והמדדים לקבלת תעודות ההוראה נוקשים ועומדים בתקנים בינלאומיים.
bottom of page